Kviečiame tapti Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariu!

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariais gali būti visi Fabijoniškėse gyvenantys ir/ar dirbantys  asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, pateikus raštišką pareiškimą Fabijoniškių bendruomenės asociacijos valdybai. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas 5 eur.  per metus (Finansiniai metai nuo 01.01 iki 12.31). Jei norite tapti Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariu, užpildykite prašymą įstoti į asociaciją bei narystės anketą ir siųskite arba pristatykite adresu:

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos valdyba
Stanevičiaus g. 24, Vilnius

Taip prisidėsite prie bendro mūsų tikslo – puoselėti  tvarką, bendravimą, kultūrą bei tradicijas Fabijoniškėse, susipažinti ir maloniai bendrauti.

Bendruomenės nariams:

  • siunčiame informacinius  pranešimus apie mikrorajone ir mieste vykstančias akcijas, renginius
  • teikiame informaciją apie bendruomenės asociacijos veiklą, kultūrinius – pramoginius renginius;
  • suteikiame galimybę realizuoti savo sugebėjimus, talentą įsitraukiant į projektų darbo grupes;
  • išduodame pažymas apie savanorišką indėlį į bendruomenės veiklą (rekomendacinius laiškus ieškant darbo, savanoriškos veiklos pažymas);

Prašymo įstoti į asociaciją formą galite rasti čia: P R A Š Y M A S