Visuotinis susirinkimas

2018 gruodžio 28 15:12

2019 m. kovo 1 d. (penktadienį) 17.00 val. S. Stanevičiaus g. 24 vyks visuotinis Fabijoniškių bendruomenės asociacijos narių susirinkimas. Narių dalyvavimas būtinas.
Dėl pateisinamos priežasties negalint dalyvauti susirinkime prašome pranešti iki numatytos susirinkimo datos e-paštu info@fabijoniskiubendruomene.lt


Tikrasis narys, dėl pateisinamos priežasties nedalyvaujantis susirinkime, gali raštu išreikšti savo poziciją oficialiu bendruomenės e-pašto adresu info@fabijoniskiubendruomene.lt, bet ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 1 d.18.00 val.
Preliminari darbotvarkė (patikslinta darbotvarkė nariams bus išsiųsta ne vėliau kaip likus savaitei iki susirinkimo):

  1. Fabijoniškių bendruomenės asociacijos  veiklos ataskaita
  2. Fabijoniškių bendruomenės asociacijos finansinė ataskaita
  3. Fabijoniškių bendruomenės asociacijos audito ataskaita
  4. Kiti klausimai