Bendrų tikslų sieksime kartu su Vilniaus kolegija

2020 December 3 19:54

Gruodžio 1 d. pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegija. Labai džiaugiamės šia užsimezgusia partneryste. Tikimės, kad bendra veikla ir siekiai sukurs visuomenei dar didesnę pridėtinę vertę šiose srityse:


  • rengiant ir įgyvendinant konferencijas, seminarus ar diskusijas Šalims aktualiomis temomis, kultūros ir meno renginius;
  • organizuojant bendrus mokslinius bei švietėjiškus renginius;
  • dalinantis informacija apie siūlomas nemokamas edukacines programas, vykdomus renginius;
  • rengiant tarptautines projektinio finansavimo paraiškas Šalims aktualiomis temomis, dalintis gerąja tarptautinių projektų vadybos patirtimi;
  • kviečiant Bendruomenės mokyklų abiturientus dalyvauti Kolegijos Atvirų durų ir kituose informaciniuose renginiuose;