Kviečiame tapti Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariu!

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariais gali būti visi Fabijoniškėse gyvenantys ir/ar dirbantys  asmenys ir jų šeimos nariai. Nariu tampama, pateikus raštišką pareiškimą Fabijoniškių bendruomenės asociacijos valdybai. Nariai moka solidarumo įnašą. Šiuo metu jis yra nustatytas 10 eur.  per metus (Finansiniai metai nuo 01.01 iki 12.31).

Vertiname Jūsų pasirinkimą ir mielai laukiame Jūsų, prieš stojant į bendruomenę, atvykti į susitikimą, papasakoti apie save, savo lūkesčius bei išbandyti savanorišką veiklą renginių metu.
Pasirengus tapti Fabijoniškių bendruomenės asociacijos nariu, užpildykite prašymą įstoti į asociaciją bei narystės anketą ir siųskite arba pristatykite adresu:

Fabijoniškių bendruomenės asociacijos valdyba
Stanevičiaus g. 24, Vilnius

Prisidėkite prie bendro mūsų tikslo – stiprinti kaimyniškus santykius, vystyti bendruomenės socialinę atsakomybę, puoselėti kultūrą, tradicijas bei tvarką Fabijoniškėse.

Bendruomenės nariams:

  • siunčiame informacinius  pranešimus apie mikrorajone ir mieste vykstančias akcijas, renginius;
  • teikiame informaciją apie bendruomenės asociacijos veiklą, kultūrinius – pramoginius renginius;
  • suteikiame galimybę realizuoti savo sugebėjimus, talentą įsitraukiant į projektų darbo grupes;
  • išduodame pažymas apie savanorišką indėlį į bendruomenės veiklą (rekomendacinius laiškus ieškant darbo, savanoriškos veiklos pažymas);

Prašymo įstoti į asociaciją formą galite rasti čia: P R A Š Y M A S