Viešieji pirkimai

Nuo 2022 m. sausio 1 dienos Fabijoniškių bendruomenės asociacija patenka į organizacijų kategoriją, kurios per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), todėl, atliekant pirkimus, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi.

Nuo 2017-07-01 Fabijoniškių bendruomenės asociacijos viešieji pirkimai vykdyti vadovaujantis   Viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. Pirkimų organizavimo tvarka patvirtinta organizacijos vadovo.  Kadangi įstaigos veikla ir finansavimas priklausomi nuo projektinių paraiškų patvirtinimo, kas daro veiklą sunkiai planuojama, organizacija viešųjų pirkimų plano nesudaro ir netvirtina.

Fabijoniškių bendruomenės asociacija perkančiąja organizacija tapo nuo 2016 gegužės mėnesio.