Karantinas – geriausias laikas saviugdai

2020 October 5 19:41

Bendruomenės nariai ir savanorystės pagrindais bendruomenės veikloje dalyvaujantys asmenys turi unikalią galimybę labiau suprasti save ir kitus, atpažinti savo jautriausias, sunkiausiai valdomas savybes ir mokytis su jomis susigyventi ir sąmoningai jas valdyti. Tai ypač tampa aktualu kada esame ilgesnį laiką užsidarę patalpose ir ima kilti į paviršių mus kankinančios dvasinės-emocinės bėdos. Šios subtilios srities valdymo paslaptimis su mumis dalinasi lektorius eruditas –Tomas Girdzijauskas, atskleidęs savo žinių ir patyrimų išteklius.


Tai savo srities profesionalas, gebantis itin senas, gilias ir sudėtingas žinias perkelti į modernų gyvenimą, perpasakoti amžinas tiesas mums suprantamu būdu. Jis vadovaujasi autodidaksijos (arba mokymosi visą gyvenimą, „lifelong learning“) principais, yra studijavęs itin daug mokslo sričių ir užsienio kalbų, trimis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų) skaito unikalias plataus tematinio spektro paskaitas (greitojo mokymosi, vadovavimo psichologijos, karjeros, vertybių, bendravimo, šeimos santykių, vaikų auklėjimo, sveikatos ir kt. temomis). Jo sukauptos žinios neturi analogų Lietuvoje ir retai sutinkamos net ir svetur dėl jų gilumo, aktualumo, naudojamų itin retų (senųjų civilizacijų, kultūrų bei filosofinių) šaltinių įvairovės bei sintezės. Seminaruose plačiai naudoja ir Vakarų kultūros palikimą. Tomas daugiau nei 15 metų studijuoja Viduržemio ir Artimųjų Rytų išminties tradicijas originalo kalbomis. Aiškia ir paprasta kalba perteikia sudėtingas žinias, universalius gyvenimo ir gamtos dėsnius.

Interneto platformoje  https://edu.girdzijauskas.com bendruomenės nariai, savanoriai, kuriems yra suteikta nemokama prieiga turi galimybę rinktis ir klausytis seminarų idėjų generavimo, euristikos, bendravimo, konfliktų bei sudėtingų problemų sprendimo klausimais. Sugebėjimas surasti ir atpažinti kokybiškų žinių grynuolius, koncentrotas informacijos oazes, greitai analizuoti ir sintezuoti žinias bei jas tikslingai perteikti aiškia, suprantama kalba – akivaizdžiai pati stipriausia Tomo saviraiškos sritis bei pašaukimas. Išmintis ir entuziazmas jo žodžiuose įkvepia, priverčia giliai susimąstyti ir keičia žmonių gyvenimus.

Veikla pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“