Mokymų įkvėpti pokyčiai „veža“

2017 spalio 27 20:12

Mūsų bendruomenę jungia įvairūs žmonės, turintys įvairią patirtį ir kartais skirtingą požiūrį. Visi esame visuomenininkai, kuriems bendruomeninė veikla yra širdžiai miela savirealizacija greta pagrindinių darbų. Laisvo laiko nėra daug, todėl siekiame kuo efektyviau išnaudoti esamus resursus ir pasiekti kuo geresnius veiklos rezultatus.


Tai įgyvendinti visuomet sekasi geriau, kai yra tam tikras bendras matymas, suvokimas, panašaus lygio motyvacija ir pažangus požiūris.

Bendruomenės narių kompetencijų tobulinimui spalio 27, lapkričio 14 ir gruodžio 11 dieną bendruomenės patalpose organizuojami  „Lean sistemos mokymai* . Mūsų organizacijai šie mokymai labai svarbūs ne tik siekiant paprastai ir aiškiai administruoti organizaciją, bet ir sudarant galimybes būti pastebėtoms ir įgyvendintoms daugeliui bendruomenės narių idėjų bei jaustis motyvuotais. Įgytos žinios labai praverčia ir projektų valdyme, kur kiekvienas projektas yra unikalus, reikalaujantis laiko, žmonių, kitų resursų  bei teisingo darbų paskirstymo.

Labai džiaugiamės, kad dar mokymams nesibaigus jau jaučiame pirmuosius  rezultatus.  Įgyvendinta ne viena mūsų nario idėja, skatinanti veikti vis didesniu užsidegimu. Labai džiugu, kad mokymai labiau orientuoti ne į teoriją, o į gyvenimo filosofiją ir praktinį pritaikymą.

Esame įsitikinę, kad greitai turėsime paprastai ir aiškiai sutvarkytas patalpas, dokumentus, sutaupysime resursus, o nauji įgūdžiai bus indėliu į Fabijoniškių bendruomenės veiklos gerinimą. Kiekvienas mažas darbas,kuria didžiulę vertę. Kiekvieno nario įsitraukimas ir paskatinimas įgys naują formą. BŪSIME STIPRESNI KARTU-visi tie, kurie prisidedame ir kuriame bei įgyvendiname.

*Mokymai finansuojami „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos