Parengiamieji darbai socialinio verslo pradžiai

2023 gruodžio 21 20:56

Socialinis verslo pagrindinis tikslas – atliepti tam tikros socialinės problemos suformuotą poreikį. Tai nėra paprasta, kadangi sprendžiant tam tikrą socialinę problemą nėra paprasta išlikti ir konkuruoti rinkoje. Tam, kad tokia veikla išsilaikytų ir pasiteisintų būtinas atsakingas pasirengimas, baziniai reikmenys, administraciniai gebėjimai, žmogiškieji ištekliai ir bent jau pradžiai -finansinė parama. Mūsų vizija – pasisemti patirties iš pirmojo Lietuvoje socialinio restorano “Pirmas blynas” steigėjų, Tuo tikslu nevienkatinai konsultavomės su šiais steigėjais, domėjomės verslo pradžios iššūkiais ir galimais jų sprendimo būdais. Vykome į vietą, domėjomės kaip pritaikoma darbo vieta, kaip organizuojamas darbas, kaip sudaromi grafikai, kokią funkciją šioje sistemoje atlieka socialiniai darbuotojai.  Mums buvo svarbu įsivertinti kokio lygio atsakomybė gali būti suteikta intelekto sutrikimą turintiems darbuotojams, kaip pateikiama informacija jiems ir klientams, kaip vyksta motyvacija. Taip pat buvo aktualu sužinoti marketinginių priemonių išskirtinumus bei įsivertinti realų pelningumą. Gautos žinios suteikė platesnį matymą  ir inspiravo būtinybę prieš pradedant verslą pasirengti labai išsamų ir apmąstytą verslo planą, nuosekliai įsivertinti visas įmanomas suprasti silpnybes, stiprybes, galimybes, grėsmes. Esame pasiryžę nuosekliai eiti tikslo link. Šios priemonės dėka aplankėme ne vieną mobilią lauko prekybą vykdančią įmonę, dalyvavome renginiuose kaip svečiai, vertinome paslaugas ir iš klientų ir iš paslaugų teikėjų pozicijų. Įsigijome testinių šiai veiklai būtinų priemonių ir įrankių. Kadangi savo mobilios prekybos auto įsigyti galimybės neturėjome, esame dėkingi verslo įmonėms, kurios maloniai aprodė savo prekybinius auto ir suteikė galimybę pabandyti padaryti testinius pardavimus, naudojant šios priemonės dėka įsigytas prekes. Kadangi tai buvo ne mūsų, o tik geranoriškai mums trumpam skolinama aplinka, ji nebuvo įprasta aplinka intelekto negalios dalyviams. Tai sąlygojo sunkumus, nes spaudė laikas ir nebuvo galimybės adaptacijai, rutinos suformavimui ir tinkamam nuteikimui. Todėl supratome, kad organizuojant socialinį verslą šios negalios žmonėms yra būtina nuosava  įprasta aplinka, turi būti sudaryta galimybė skirti pakankamai laiko adaptacijai, rutinai ir tik tuomet galima imti formuoti atskirų pavienių darbinių funkcijų socialinių įgūdžių formavimą. Ši veika labai imli laikui ir socialinių darbuotojų pagalbai.

 


Veikla pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” Sutartis Reg.Nr.A291-2520/23