Socialinės atsakomybės skatinimas per integralias veiklas. Pritarta iš dalies.

2023 rugpjūčio 12 10:06

Rugpjūčio 8-ąją pasirašėme sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl  “Socialinės atsakomybės skatinimo per integralias veiklas dalinio finansavimo.


Dalis bendruomenės paraiškoje numatytų veiklų teks organizuoti kitaip nei buvome numatę, kadangi  dalį veiklos įgyvendinimui reikiamų prekių  buvome numatę įsigyti naudotas, kadangi naujų neįpirktume. Vertinimo komisija gavusi ekspertų išvadas atmetė tokią galimybę, pasiūlydami projektą įgyvendinti be minėtų įsigijimų, skiriant tik dalinį finansavimą. Tuo pagrindu 2023-08-08 pasirašyta VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BANDOMOJO MODELIO ĮGYVENDINIMO SUTARTIS (Reg. Nr. A291-2520/23).